Huurders van de Alliantie in Blaricum dragen bij aan CO2 neutraaldoelstelling in 2050

Samen met de gemeente, partners en bewoners werken we aan slimme oplossingen om al onze woningen CO2-neutraal vóór 2050 te maken. De grote uitdaging zit in het verduurzamen van bestaande huurwoningen, dat vraagt om een goede samenwerking met de gemeente, partners en in het bijzonder de bewoners. Alleen met instemming van de bewoners kunnen we een stap maken naar een beter klimaat. Samen maken we het verschil!

Ruim 80 woningen in het Oude Dorp van Blaricum krijgen momenteel een flinke opknapbeurt zodat bewoners hier energiezuinig en veilig kunnen blijven wonen. Door isolatiemaatregelen neemt het wooncomfort toe en bespaart de bewoner op gasverbruik. Om elektra te besparen, konden bewoners kiezen voor 6 of 9 zonnepanelen op het dak. 
Liesbeth Boersen:

“Verduurzaming van onze gemeente vinden wij essentieel. Door het onder de aandacht brengen van de voordelen van het uitvoeren van isolerende maatregelen en het plaatsen van zonnepanelen werken we samen met de corporatie en inwoners aan het milieu en een lagere energierekening voor de bewoners. Woningbouwcorporaties zullen we blijven motiveren om de bestaande woningen te verduurzamen.”

“Onze huurders willen goed en betaalbaar wonen. Door onze woningen preventief en periodiek te onderhouden, verlengen we de levensduur en houden we de goede kwaliteit in stand. We investeren fors in energiebesparende maatregelen. Dat maakt onze woningen niet alleen duurzamer en comfortabeler, maar zorgt ook voor lagere woonlasten.”,

aldus Anne Oosterbaan. 

Anne Oosterbaan en Liesbeth Boersen zijn blij met resultaat van het verduurzamen van woningen aan de Windvang

Foto: Anne Oosterbaan en Liesbeth Boersen zijn blij met resultaat van het verduurzamen van woningen aan de Windvang