Huurwoningen Blaricummermeent toegewezen aan Blaricummers

Afgelopen september zijn er 32 energiezuinige sociale huurwoningen opgeleverd in de Blaricummermeent. Het college van burgemeester en wethouders stelde eerder dit jaar in afstemming met woningcorporatie Alliantie eisen voor het toewijzen van deze woningen vast. Eén van deze eisen was dat 8 woningen met voorrang beschikbaar zouden komen voor inwoners van Blaricum of woningenzoekenden met een binding aan de gemeente. En dat is gelukt!

6 woningen zijn toegewezen aan woningenzoekenden uit Blaricum en 2 woningen aan woningzoekenden met een maatschappelijke en/of economische binding aan de gemeente. Het achterlaten van een sociale huurwoning en een minimale huishoudensgrootte waren ook één van de eisen. 6 van 8 woningen zijn verhuurd aan woningzoekenden die een sociale huurwoning hebben achtergelaten in Blaricum.

Wethouder Maria Klingenberg:

Ik ben erg blij dat er in het proces van toewijzing aan onze eisen is voldaan. Het betekent dat er minstens 8 woningzoekende huishoudens zijn geholpen aan een (passende) woning. Ik wens de nieuwe bewoners veel woonplezier in deze prachtige nieuwbouwwijk!

Overige woningen

De overige 23 woningen zijn met voorrang aangeboden aan woningzoekenden uit de regio Gooi & Vechtstreek die voldoen aan de minimale huishoudensamenstelling en een sociale huurwoning in de regio achterlaten. 1 woning is direct bemiddeld aan een gezin met statushouders. De Alliantie is bezig met een evaluatie van de toewijzing van de overige woningen die te zijner tijd met de gemeente wordt gedeeld.