In gesprek over tijdelijke huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen

Zoals alle gemeenten in ons land, zoekt ook Blaricum naar locaties waar tijdelijke huisvesting kan komen voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeente ziet hiervoor mogelijkheden op recreatieterrein De Woensberg. Hier zijn 59 stacaravans voorzien die voor 2 jaar beschikbaar worden gesteld aan Oekraïense vluchtelingen.

De gemeente heeft met bewoners gesprekken gevoerd over deze plannen. Op donderdag 6 oktober is er een vervolgbijeenkomst om bewoners bij te praten over de laatste ontwikkelingen.

Bijeenkomst op 6 oktober

Deze is van 19.30 - 21.00 uur, in het gemeentehuis (Kerklaan 16).
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden via www.blaricum.nl/woensberg

Bent u verhinderd, maar heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen via vluchtelingen@blaricum.nl

Terugblik eerdere bijeenkomsten

Op 31 augustus heeft de gemeente met direct omwonenden over de plannen gesproken, op 8 september was er een bijeenkomst voor overige bewoners met vragen. Zij deelden wat er bij hen leeft. Ook gaven enkele bewoners aan graag te willen helpen.

Veel aanwezigen zagen de noodzaak van de opvang, maar er waren ook vragen. Die gingen vooral over de verkeersafwikkeling en het vergunningenproces. Naar de verkeersafwikkeling gaat de gemeente nader onderzoek doen. Andere gespreksonderwerpen waren o.a. het aantal vluchtelingen dat wordt gehuisvest, de veiligheid van vluchtelingen en omwonenden, de werkzaamheden op het terrein, en de situatie na vertrek van de Oekraïners.  

Alle vragen zijn ter plaatse zoveel mogelijk voorzien van een reactie, maar sommige punten verdienen vanzelfsprekend een nadere uitwerking en waar nodig bespreking. Deze punten komen tijdens de bijeenkomst op 6 oktober opnieuw aan de orde.

Meer informatie

De informatie die is verstrekt tijdens de eerste 2 bijeenkomsten, is in de vorm van vragen en antwoorden op deze website geplaatst.