Informatieavond Bijvanck op 12 december

Op dinsdag 12 november 2019 organiseerde de gemeente Blaricum met adviesbureau Over Morgen een informatieavond over verduurzaming van de Bijvanck. Het ging specifiek over de toekomstige warmtevoorziening en de laadinfrastructuur. Door de grote belangstelling, organiseren we een tweede bewonersavond op 12 december 2019 om 20.00 uur.

Deze tweede bewonersavond vindt plaats in Wijkcentrum De Malbak en zal tot ongeveer 21.30 uur duren. Voor wie niet bij de bijeenkomst van 12 november aanwezig kon zijn, is van harte welkom op deze avond.

Tijdens de bijeenkomst zal, net als de bijeenkomst van 12 november, in worden gegaan op de toekomstige warmtevoorziening en laadinfrastructuur in de wijk. Deze aspecten zijn een onderdeel van een groot reconstructieproject om de Bijvanck op te knappen. Denk aan vernieuwing riolering, aanpak wateroverlast, renovatie van het groen en reconstructie van wegen. Naar verwachting zal de totale reconstructie van de Bijvanck in 2028 gereed zijn.

Voor de gemeente is deze reconstructie een goed moment om de mogelijkheden voor de toekomstige warmtevoorziening en de laadinfrastructuur in de wijk te onderzoeken. Insteek is dat we de wijk zoveel als mogelijk klaar maken voor de aankomende energietransitie. De provincie Noord-Holland heeft subsidie verleend voor dit onderzoek. Het adviesbureau Over Morgen geeft over het onderzoek een toelichting.

Lees meer op de pagina Bijvanck