Inleveractie steekwapens

Gemeenten uit de regio Gooi- en Vechtstreek doen mee aan de landelijke inleveractie van steekwapens. Vooral jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd hun steekwapen in te leveren. De inleveractie is een onderdeel van de Week van de Veiligheid, die start op 11 oktober en duurt tot 17 oktober.

De laatste jaren is te zien dat wapengebruik toeneemt, vooral onder jongeren en jongvolwassenen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat ook in onze gemeente aandacht is voor dit thema. Via de inleveractie wordt het hopelijk weer een stukje veiliger.

Inleverpunten

Tijdens de inleverweek kunnen steekwapens straffeloos ingeleverd worden op 2 punten binnen de regio Gooi- en Vechtstreek. In Hilversum kunnen steekwapens worden ingeleverd bij het politiebureau aan de Bonairelaan 4-6. Deze is doordeweeks dagelijks geopend tussen 08:00 uur en 22:00 uur. In Huizen kunnen steekwapens ook  worden ingeleverd bij het politiebureau: Graaf Wichman 1, op doordeweekse dagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur. Ook is er een inleverpunt bij het politiebureau van Naarden aan de Amersfoortsestraatweg 12. Deze is op maandag, woensdag en vrijdag geopend tussen 09:00 uur en 17:00 uur.
In de regio Utrecht zijn er inleverlocaties in Utrecht, in Maarssen en Mijdrecht. Kijk voor veelgestelde vragen en inleverlocaties op www.dropjeknife.nl

De inleverpunten zijn herkenbaar door de poster die voor het raam hangt. Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat. Er is dus geen risico dat men bestraft kan worden voor het wapenbezit. Na afloop van de inleverweek wordt het totale aantal ingeleverde wapens in de deelnemende gemeenten landelijk bekend gemaakt. In totaal hebben zich meer dan 200 gemeenten aangemeld. De inleveractie wordt landelijk gefaciliteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.