Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs vastgesteld

De gemeente Blaricum heeft met de 2 schoolbesturen meerjarige afspraken gemaakt in het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs (IHP) 2021-2025. Dit plan gaat over de bouwkundige staat van gebouwen, de verduurzamingsopgaven, maar ook de ruimtebehoefte van de 2 Blaricumse scholencomplexen.

In het IHP staan de opgaven om de gebouwen goed te onderhouden voor de komende jaren. Hiermee is er duidelijkheid over de ambities en financiën voor zowel de schoolbesturen als voor de gemeente.

Wethouder Knoop:

Goed onderhouden onderwijsgebouwen zijn belangrijk, zodat alle kinderen in een fijne omgeving onderwijs kunnen volgen. Denk aan isolatie, maar ook aan ventilatie. Verder willen we dat de schoolgebouwen voldoen aan onze duurzaamheidsambities. Daar zijn investeringen voor nodig. Ik ben blij dat we met de schoolbesturen hier meerjarige afspraken over hebben kunnen maken.

Dit nieuwe IHP is geactualiseerd, zodat het voldoet aan de landelijke ontwikkelingen. Zoals wet- en regelgeving, maar ook aan de ventilatienormen vanwege corona. Ook op het gebied van duurzaamheid is het plan aangepast. Het volledige IHP is te vinden onder de raadstukken van 21 december 2021