Koersdocument Gooi en Vechtstreek

In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet vraagt aan gemeenten om een toekomstvisie te maken die over alle onderdelen van de leefomgeving gaat: een omgevingsvisie.

De vraagstukken die spelen in de leefomgeving stoppen niet bij gemeentegrenzen. Inwoners van gemeenten in de Gooi en Vechtstreek bewegen zich voor werk, voorzieningen en ontspanning door de hele regio. Wat er op regionaal niveau speelt is dan ook belangrijk voor iedereen in de regiogemeenten, want in de lokale omgevingsvisies geven de gemeenten ook hun visie over de toekomst van de regio. Daarom zijn de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren en Regio Gooi en Vechtstreek in 2018 een samenwerking gestart op de omgevingsvisie.

Het eindresultaat van deze samenwerking is het Koersdocument Gooi en Vechtstreek. Dit document laat zien wat er op de regio afkomt en in welke richting Gooi en Vechtstreek zich de komende 20 jaar kan ontwikkelen. 

Het Koersdocument is geen blauwdruk hoe de regio er over 20 jaar uitziet. Het biedt wel houvast en inspiratie voor gemeenten hoe de regio kan omgaan met de vraagstukken die op hen afkomen. Het kan als bouwsteen dienen voor de gemeentelijke omgevingsvisies. Kijk voor meer informatie op de website Regio Gooi en Vechtstreek