Koninklijke Onderscheiding voor Mevrouw Esther Rabbe-Grimbergen

Mevrouw Esther Rabbe-Grimbergen ontving op vrijdag 3 december 2021 uit handen van locoburgemeester Anne-Marie Kennis een Koninklijke Onderscheiding. Geheel belangeloos en met bovenmatige inspanning zet de gedecoreerde zich al jarenlang in voor kinderen met autisme bij De Droomboom in Blaricum.

Droomboom

De Droomboom biedt kinderen van 2 tot en met 8 jaar met autisme een bijzondere leeromgeving waarin een positieve benadering, enthousiasme en vertrouwen belangrijke pijlers zijn. Middels een speciale methode, de zogenaamde ABA-methodiek die de gedecoreerde zich door een opleiding aan de Universiteit van Texas eigen heeft gemaakt, begeleidt en traint De Droomboom de kinderen. En met succes, want tachtig procent stroomt uiteindelijk door naar regulier onderwijs. Een ongelooflijk resultaat, dat alleen tot stand kan komen door al haar inspanningen.

Moed en doorzettingsvermogen

Mevrouw Esther Rabbe-Grimbergen heeft veel moed en doorzettingsvermogen. Ze werkt niet alleen hard, ze is ook in staat om het kind uit zijn of haar eigen wereldje te halen. Al tijdens het intakegesprek krijgt ze contact met de autistische kinderen, die anders alleen door de ouders te benaderen zijn.

Al 15 jaar laat ze via de stichting zien dat kinderen met de zwaarste diagnose wel degelijk een plaats kunnen vinden in deze maatschappij. En dat het belangrijk is om hier meer geld voor beschikbaar te stellen.

Corona

En toen kwam corona….15 maart 2020 besloot het kabinet om scholen en kinderdagverblijven te sluiten. Mevrouw Rabbe-Grimbergen zag dit aankomen, bedacht daags daarvoor oplossingen en ging aan de slag met een draaiboek voor ouders en trainers. Daardoor konden de begeleiders al snel aan de slag en naar een vast kind of adres om 1 op 1 training te geven.

Mevrouw Esther Rabbe-Grimbergen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Koninklijke Onderscheiding voor Mevrouw Esther Rabbe-Grimbergen

Koninklijke Onderscheiding voor Mevrouw Esther Rabbe-Grimbergen-2