Koninklijke onderscheiding voor inwoner uit Blaricum

Op dinsdag 26 april ontving de heer Tom van Meeuwen uit Blaricum een Koninklijke onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten. Burgemeester Joan de Zwart-Bloch verraste hem die ochtend op het gemeentehuis waar hij dacht een afspraak te hebben over dorpsblad hei&wei. De heer van Meeuwen is benoemd tot ´Ridder in de Orde van Oranje-Nassau´.

Ruim veertig jaar geleden ging de heer van Meeuwen aan de slag als vrijwilliger bij Stichting Het R.C. Maagdenhuis, een fonds voor maatschappelijke initiatieven die de positie van kwetsbare ouderen en jongeren versterken. Vanaf 2008 was van Meeuwen voorzitter van het fonds. Met zijn inzet heeft hij veel betekend voor de filantropie in Nederland. 

Verschillende (bestuurs)functies
De heer van Meeuwen heeft bovendien een veelzijdige bijdrage geleverd in tal van andere besturen. Zo gaf hij jarenlang de Orde der Augustijnen financieel advies. Hij was secretaris voor Stichting Marez Oyens-van Ittersum en bestuurslid van Stichting Vermogensdoel. Ook was hij bestuurslid en secretaris van stichting van Nagell van Ampsen en bij vermogensfonds Brentano’s Steun des Ouderdoms. Ook had hij verschillende functies binnen het bestuur van de Ridderschap van Noord-Brabant. En was hij medeoprichter en bestuurslid van stichting ‘Vrienden van ‘t Werckpaert’. 

Betrokken bij Blaricum
Ook zijn directe omgeving draagt van Meeuwen een warm hart toe. Hij is sinds 2015 secretaris in het bestuur van Stichting dorpsblad Blaricum (hei&wei). In deze rol laat hij ruim 6 jaar een grote affiniteit met het dorp zien. 

De heer van Meeuwen heeft naast zijn veeleisende banen (o.a. als directeur van een woningbouwvereniging) steeds tijd vrij gemaakt om mensen die het moeilijk hebben, binnen en buiten Nederland te ondersteunen. En nog steeds dient hij de samenleving met grote inzet. 

KO Blaricum