Koninklijke onderscheiding voor inwoner uit Blaricum

Op zaterdag 23 april ontving de heer Herman van Dennenbroek uit Blaricum een Koninklijke onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten. Burgemeester Joan de Zwart-Bloch verraste hem die ochtend met dit feestelijke nieuws tijdens een symposium over geologie in Ermelo. De heer Van Dennenbroek is benoemd tot ´Lid in de Orde van Oranje-Nassau´.

Al sinds 1970 zet de heer Van Dennenbroek zich enthousiast en onbezoldigd in voor de Stichting Geologische Activiteiten (GEA). Een stichting voor amateurgeologen en verzamelaars van mineralen, fossielen en gesteenten. Eerst werkte hij hier als vrijwilliger en bestuurslid, daarna als penningmeester en tot op de dag van vandaag maakt hij zich voor deze stichting sterk als vicevoorzitter. 

Mineralendeskundige
Na de oprichting van de stichting in de jaren '70 gaf de heer Van Dennenbroek lezingen over mineralen en mineralogie. Ook organiseerde hij vele jaren twee keer per jaar de GEA-beurzen, de eerste geologische beurs in Nederland. Dit evenement trok zo´n 2000 tot 3000 bezoekers uit het hele land. Ook zette hij zich in als websitebeheerder en werkte hij als redactielid en mineralendeskundige mee aan het kwartaalblad GEA. Ook neemt hij deel aan de fusiebesprekingen met de Nederlandse Geologische Vereniging. Hij is een vraagbaak voor Nederlandse en Vlaamse amateurgeologen.

Geologie op de kaart
Binnen de GEA omschrijven ze de heer Van Dennenbroek als een plichtsgetrouw en sociaal mens. Hij staat altijd open voor ideeën en probeert al jarenlang om geologie bij iedereen onder de aandacht te brengen. Hij gaf zelf ook cursussen over geologische onderwerpen. AI deze activiteiten deed hij geheel belangeloos. Dankzij zijn inzet hebben zeer veel Nederlanders in de afgelopen 30 jaar hun hobby geologie met plezier kunnen uitoefenen en hun kennis over geologie en aardwetenschappen vergroot.

Sinds 2016 maakt de heer Van Dennenbroek zich ook sterk voor de federatie 'Landelijk Geologisch Platform' (LGP). Hij heeft een groot hart voor de geologie en wil dit graag delen. Al zijn verdiensten voor de samenleving zijn niet onopgemerkt gebleven.

KO