Koninklijke onderscheiding voor inwoner uit Blaricum

Op vrijdag 4 juni 2021 ontving de heer Peter Blom uit Blaricum een Koninklijke onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten. Burgemeester Joan de Zwart-Bloch verraste hem die middag met dit bijzondere feit tijdens een bijeenkomst waarin de heer Blom - na een dienstverband van 40 jaar - afscheid nam van Triodos Bank. De heer Blom is benoemd tot ´Officier in de Orde van Oranje-Nassau´.

Al in 1980 ging de heer Blom bij stichting Triodos aan de slag als vrijwilliger. Via verschillende functies ontwikkelde hij zich tot directievoorzitter van Triodos Bank in 1997. Dat deed hij niet om zoveel mogelijk winst te maken, legt hij in 2009 in zijn boek ´Het nieuwe bankieren´ uit. De ontwikkeling van kapitaal moet volgens hem altijd samengaan met de ontwikkeling van mens en milieu. 

Wetenschappelijke raad

Als directeur bezocht de heer Blom regelmatig ondernemers en boeren. Zo ontstond het idee om een adviesorgaan voor onderzoek naar biologische landbouw op te richten: de Bioraad. Uit deze Raad richtte hij in 2010 een nieuwe Raad op: ´Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV)´. Ook hieruit blijkt dat hij een integere bankier is die sociaal en ecologisch betrokken is.

Sustainable Finance Lab

De internationale milieuorganisatie ´De Club van Rome´ nodigde de heer Blom in 2010 uit als lid. Vanuit de gedachte om de wereld te verbeteren, lanceerde Blom in 2011 samen met onder andere hoogleraren Herman Wijffels en Klaas van Egmond, het Sustainable Finance Lab. Met dit initiatief – en als medeoprichter en voorzitter van Global Alliance for Banking on Values (in 2009) - probeerde hij de wereld te verbeteren. De heer Blom wordt internationaal geroemd om zijn visionaire en leidende kracht achter ’s werelds eerste netwerk van onafhankelijke duurzame banken. 

Verschillende (bestuurs)functies 

De heer Blom is al zijn hele carrière nauw betrokken bij ondernemers die verantwoord ondernemen. Daarnaast is hij lid van het toezichthoudende orgaan van het Centraal Planbureau en hij was bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ook zet de heer Blom zich als bestuurslid van de Stichting NatuurCollege in voor een duurzame toekomst. Tevens heeft hij zich gedurende vele jaren sterk gemaakt voor het Restauratiefonds. 

De rode draad in het leven van de heer Peter Blom – zowel binnen zijn werk als bij zijn vele onbezoldigde nevenfuncties – is nauw verweven met de driehoek van economie, maatschappelijke bewogenheid en het behoud van de aarde voor toekomstige generaties. 

Meneer krijgt lintje opgespeld door zijn vrouw en de burgemeester kijkt toe met een bos bloemen in haar handen