Maaien waterplanten en oevers Blaricummermeent

In de week van maandag 26 september gaan we de waterplanten en de oevers in de Blaricummermeent maaien. De werkzaamheden duren een paar dagen en gebeuren in samenwerking met het waterschap.

Het waterschap (Waternet) maait de waterplanten waarna de gemeente het vrijgekomen maaisel direct afvoert. Het maaien van de waterplanten gebeurt bewust in het najaar omdat:

  • het groeiseizoen dan voorbij is en de waterkanten en het water in het najaar en de winter zo op orde blijven;
  • maaien in sommige periodes niet toegestaan is vanwege het broedseizoen (flora en fauna);
  • het beter is voor de ecologie.

Ook de oevers worden gelijktijdig gemaaid.