Maaiwerkzaamheden

In de gemeente groeit behoorlijk wat gras in de vorm van grasvelden en bermen. Niet al het gras wordt op dezelfde manier onderhouden.

Grasveldjes en speelweides

Grasveldjes tussen de huizen en speelweides maaien we regelmatig. De uitgebloeide tulpen, narcissen en krokussen laten we nog even staan. Het is voor nu een minder mooi gezicht, maar de uitgebloeide bloemen vormen voedingsstoffen voor de (bloem)bollen in de grond. Volgend jaar kunnen er dan weer nieuwe tulpen, narcissen en krokussen van groeien! De uitgebloeide bloembollen worden vanaf begin juni afgemaaid.

Ruw gras 

Bermen en gedeelten van grotere grasvelden in parken (ruw gras) maaien we minder vaak. Zo krijgen wilde bloemen de kans om te groeien en dat is fijn voor vlinders, vogels en insecten. We maaien dus niet meer op vaste momenten, maar 2 keer per jaar. Sight Landscaping is inmiddels begonnen met de eerste maaironde. Eerst is gekeken welke waardevolle bloemen moesten blijven en zijn eventuele nesten veiliggesteld. Het kan dus zijn dat hier en daar een pluk ruw gras (voorlopig) blijft staan. De tweede maaironde is in september. Bermen die zijn ingezaaid met wilde bloemenmengsels worden slechts 1 keer per jaar gemaaid. Dat gebeurt rond oktober/november. Het maaisel blijft daarna enkele dagen liggen, zodat het zaad eruit kan zakken en behouden blijft voor de komende jaren.

Meterstrook

De gemeente vindt het belangrijk dat weggebruikers op een veilige manier van de weg gebruik kunnen maken. Vlak langs de weg wordt daarom vaker gemaaid dan de rest. Het gaat daarbij om een strook van een halve tot een meter breed. Zo blijven de borden langs de weg zichtbaar. Ook wordt er op drukke kruisingen gemaaid, zodat het uitzicht goed blijft.