Maria Klingenberg-Klinkhamer beëdigd als wethouder

Maria Klingenberg-Klinkhamer is dinsdag 23 maart 2021, tijdens een speciale installatievergadering met de Blaricumse gemeenteraad, beëdigd als wethouder van Blaricum. Maria Klingenberg-Klinkhamer neemt de portefeuille van Liesbeth Boersen over.

Het college heeft afgesproken dat wethouder Klingenberg zich zal richten op de opgaven op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte. 2 lopende projecten uit deze portefeuille worden overgenomen door wethouder Kennis, namelijk de HOV en de aanpak van het plan voor de Bijvanck.

Als opvolger zal wethouder Klingenberg tevens namens het college deelnemen aan De Gemeenschappelijke regeling Rioolzuiveringsinrichting Gooiersgracht en Vijzelgemaal Eemmeer als bestuurslid. Voor wethouder Kennis betekent dit een uitbreiding van de taken. Zij wordt ook aangewezen als lid van het AB van de regio Gooi en Vechtstreek.

De volledige portefeuilleverdeling is te vinden op de pagina Burgemeester en wethouders

Maria installatie tijdens de vergadering op de Ipad.