Onderzoek ‘Waar staat je gemeente’

Eind januari/begin februari ontvangen alle huishoudens in de gemeente de vragenlijst ‘Waar staat je gemeente’.

Inwoners worden gevraagd een mening te geven over onderwerpen zoals dienstverlening, vuurwerk, de voorzieningen in de gemeente en woon- en leefomgeving. De uitkomsten van het onderzoek geven inzicht in hoe inwoners de gemeentelijke diensten waarderen en waar de gemeente het kan verbeteren. Uw mening is dus heel belangrijk!

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Research 2Evolve. Eind maart verwachten we de uitkomsten te hebben. Die zijn dan via de website en ook op www.waarstaatjegemeente.nl te vinden.

De vragenlijst kunt u tot en met 1 maart 2020 invullen. Meerdere personen binnen uw huishouden kunnen meedoen via internet of via papieren vragenlijsten. Papieren versies zijn op te vragen bij het onderzoeksbureau Research 2Evolve. Vragen over het onderzoek? Neem dan ook contact op met Research 2Evolve via telefoon: 0800 - 333 3300 (gratis) of e-mail: servicedesk@r2e.nl.