Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte

Vanaf eind augustus tot oktober 2021 vindt er in de gemeente onderzoek plaats in de ondergrond voor aardwarmte. Energie Beheer Nederland (EBN) voert het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Het vindt onder andere plaats op het grondgebied van Blaricum en Laren. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief van EBN.

Wat houdt het onderzoek in?

De werkzaamheden zijn onderdeel van landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen, de zogenaamde Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). Doel van het onderzoek is om nauwkeuriger te kunnen inschatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is. Het is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit. 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond ingestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. De geluidsgolven worden opgewekt door gecontroleerd kleine seismische ladingen te laten ontploffen op twintig meter diepte. Hierbij werkt EBN volgens strikte voorwaarden, zoals vastgesteld in de vergunning.   

Waarom is het onderzoek nodig?

Bij aardwarmte wordt gebruikgemaakt van warm water dat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 kilometer). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en via leidingen naar de afnemers gebracht (huishoudens, kantoren, glastuinbouw, lichte industrie). Het is een energiebron die je steeds opnieuw kunt benutten. Aardwarmte kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland. Kijk vooral ook op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie.