Onderzoek wijkcentrum de Malbak

De Malbak is een ontmoetingsplaats voor jong en oud in De Bijvanck. De gemeente onderzoekt welke verbeteraanpassingen er bij de Malbak nodig zijn. Daarvoor zijn de behoeften en wensen van bewoners uit de Bijvanck en de Blaricummermeent in beeld gebracht via een online vragenlijst.

Uit de enquêteresultaten blijkt dat 42% van de respondenten de Malbak niet kent en dat 47% van de respondenten valt in de leeftijdsgroepen van (jonge) ouders met kinderen/jongeren. Een deel van de inwoners vraagt om nieuwe activiteiten. Inwoners geven aan te willen weten wat er in de Malbak te doen is en er is behoefte aan publiciteit over activiteiten, openingstijden, etc.

De volledige rapportage van het onderzoek (pdf 239 KB) is hier te vinden. Kunt u dit document niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.  

Gesprekken
In september 2021 zijn er gesprekken gevoerd met bewoners en met Versa Welzijn en de gemeente. Onder andere is er samen gekeken naar het activiteitenaanbod en een andere inrichting en indeling van het gebouw.
 
Bij de laatste overleggen tussen de gemeente en Versa Welzijn heeft ook het bestuur van Dorpshuis De Blaercom meegedacht. De buurthuizen onderzoeken samen hoe zij het sociale werk in Blaricum kunnen verbeteren. Beide buurthuizen beschikken over eigen kennis en kunde, en zien mogelijkheden om elkaar te versterken. De gesprekken zijn op dit moment gaande en we houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.