Onderzoek wijkcentrum de Malbak

De Malbak is een ontmoetingsplaats voor jong en oud in De Bijvanck. De gemeente onderzoekt welke verbeteraanpassingen er bij de Malbak nodig zijn. Daarvoor zijn de behoeften en wensen van bewoners uit de Bijvanck en de Blaricummermeent in beeld gebracht via een online vragenlijst.

Uit de enquêteresultaten blijkt dat 42% van de respondenten de Malbak niet kent en dat 47% van de respondenten valt in de leeftijdsgroepen van (jonge) ouders met kinderen/jongeren. Een deel van de inwoners vraagt om nieuwe activiteiten. Inwoners geven aan te willen weten wat er in de Malbak te doen is en er is behoefte aan publiciteit over activiteiten, openingstijden, etc.

De volledige rapportage van het onderzoek (pdf 239 KB) is hier te vinden. Kunt u dit document niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035. 

Bijeenkomst op 13 september 2021

Nu zetten we de volgende stap en gaan we na welke verbeteraanpassingen er mogelijk zijn. Dat doen we in overleg met bewoners die hier over mee willen praten. Het programma op 13 september: 

  • Welkom door de beheerder van de Malbak;
  • Presentatie van de architect met schetsen voor de nieuwe inrichtingsplannen;
  • Mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over: 
    • de nieuwe inrichtingsplannen en het gebouw;
    • het activiteitenaanbod van de Malbak.

Aanmelden voor 9 september

Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden verplicht. Geef u op voor 9 september 2021, dat kan voor het middag- of avondprogramma:

Geef bij uw aanmelding aan met hoeveel personen u komt.