Onderzoek wijkcentrum de Malbak

De Malbak is een ontmoetingsplaats voor jong en oud in De Bijvanck. De gemeente onderzoekt welke verbeteraanpassingen er bij de Malbak nodig zijn. Daarvoor zijn de behoeften en wensen van bewoners uit de Bijvanck en de Blaricummermeent in beeld gebracht via een online vragenlijst.

Uit de enquêteresultaten blijkt dat 42% van de respondenten de Malbak niet kent en dat 47% van de respondenten valt in de leeftijdsgroepen van (jonge) ouders met kinderen/jongeren. Een deel van de inwoners vraagt om nieuwe activiteiten. Inwoners geven aan te willen weten wat er in de Malbak te doen is en er is behoefte aan publiciteit over activiteiten, openingstijden, etc.

De respondenten hebben verder behoefte aan een gebouw met meer uitstraling, dat aantrekkelijker, gezelliger, warmer en uitnodigender is. Er is de wens voor een buurtcentrum met een ontmoetingsfunctie. Verder wordt een andere indeling van het gebouw genoemd, zodat er meer mogelijk is voor de activiteiten. Een aantal inwoners heeft wensen voor het binnenplein.

De volledige rapportage van het onderzoek (pdf 239 KB) is hier te vinden. Kunt u dit document niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035. 

Bijeenkomst op 13 september 2021

Nu de onderzoeksresultaten binnen zijn, zetten we de volgende stap en gaan we na welke verbeteraanpassingen er mogelijk zijn. Dat doen we in overleg met bewoners die hier over mee willen praten. Als de coronamaatregelen het mogelijk maken, organiseren we een bijeenkomst in de Malbak op 13 september 2021. Binnenkort volgt hier meer informatie over. Mocht u mee willen praten, zet deze datum alvast in de agenda!