Online informatieavond over een nieuwe RWZI voor Blaricum en Huizen

De rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI´s) van Blaricum en Huizen zuiveren het afvalwater van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Beide RWZI’s zijn toe aan groot onderhoud of vernieuwing. Uit onderzoek blijkt dat het duurzamer en voordeliger is om één nieuwe RWZI te bouwen in plaats van twee. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht doet daarom onderzoek naar de meest geschikte locatie voor een nieuwe RWZI. Om bewoners te informeren organiseert het waterschap online informatiebijeenkomsten. Na de informatiebijeenkomsten kunnen bewoners hun mening delen via een online vragenlijst.

Eén nieuwe RWZI voor Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes

Met een nieuwe RWZI kan het afvalwater nog beter gezuiverd worden. Ook is het mogelijk om innovatie toe te passen zoals het hergebruik van reststoffen, warmte en gezuiverd afvalwater. Door het bouwen van één nieuwe zuivering kan energie, kosten en ruimte worden bespaard. 

Onderzoek naar beste locatie nieuwe RWZI

Op dit moment onderzoekt het waterschap waar de nieuwe, moderne RWZI het beste gebouwd kan worden: op één van de huidige locaties of misschien op een nieuwe locatie. Het blijkt technisch mogelijk om op een van beide huidige locaties een RWZI te bouwen die beide RWZI’s kan vervangen. Het waterschap heeft ook gezocht naar andere locaties voor een nieuwe RWZI. Dat deden ze samen met de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. De conclusie is dat er in het dichtbebouwde Het Gooi, waar ook veel beschermde natuurgebieden zijn, geen andere locatie beschikbaar is voor een nieuwe RWZI. 

Hoe bepaalt het waterschap welke locatie het beste is?

Bij de uiteindelijke keuze gaat het om een zorgvuldige afweging van kansen en risico’s voor de bouw, beheer en onderhoud van de RWZI en de bijbehorende (pers)leidingen om het afvalwater bij de RWZI te krijgen. Het waterschap kijkt ook naar waar ze het gezuiverde afvalwater kan lozen en het effect op het ontvangende water, naar de gevolgen van het veranderende klimaat en naar effecten op de omgeving en het milieu. Het waterschap wil ook weten voor welke locatie de meeste steun is van gemeenten. Daarom werkt het waterschap nauw samen met de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes.

Ook mening van bewoners is belangrijk

Het waterschap wil graag weten waar ze rekening mee moeten houden als ze op de huidige locatie een nieuwe RWZI gaan bouwen. Bewoners worden daarom gevraagd hun mening te geven. Vanaf 8 juli is een online vragenlijst beschikbaar via de website www.agv.nl/rwzihuizenblaricum Invullen kan tot 22 augustus 2021.

Online informatiebijeenkomst 

Het waterschap organiseert een online informatieavond om bewoners te informeren over wat een nieuwe RWZI betekent voor bewoners in de omgeving en welke stappen worden doorlopen voordat het bestuur van het waterschap in het najaar een besluit neemt.

Online informatiebijeenkomst over mogelijke nieuwbouw RWZI Blaricum 

Dinsdag 6 juli 2021 van 19.30 tot 21.00 uur (aanmelden verplicht). 

Online informatiebijeenkomst over mogelijke nieuwbouw RWZI Huizen 

Woensdag 7 juli 2021 van 19.30 tot 21.00 uur (aanmelden verplicht)

Kijk op www.agv.nl/rwzihuizenblaricum voor meer informatie. Hier staat ook hoe bewoners zich kunnen aanmelden.

Luchtfoto van RWZI Huizen en RWZI Blaricum

Rioolwaterzuivering Huizen (links) en de rioolwaterzuivering in Blaricum (rechts).