Ontwikkelingen wijkcentrum De Malbak

De Malbak is een ontmoetingsplaats voor jong en oud in de Bijvanck. De gemeente startte vorig jaar met een onderzoek naar mogelijke verbeteraanpassingen voor De Malbak.

Daarvoor zijn de behoeften en wensen van bewoners in beeld gebracht. Ook zijn er gesprekken gevoerd met Versa Welzijn en de gemeente. Onder andere is er samen gekeken naar het activiteitenaanbod en een andere inrichting en indeling van het gebouw.

Bij de laatste overleggen heeft ook het bestuur van dorpshuis Blaercom meegedacht. De buurthuizen onderzoeken samen hoe zij het sociale werk in Blaricum kunnen verbeteren. Beide buurthuizen beschikken over eigen kennis en kunde, en zien mogelijkheden om elkaar te versterken. De gesprekken zijn op dit moment gaande en we houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.