Op weg naar een nieuwe burgemeester

“Het is zelfs een koninklijk besluit.”

Blaricum zoekt een nieuwe burgemeester, omdat de huidige burgemeester Joan de Zwart-Bloch haar vertrek heeft aangekondigd. Een functie als deze is niet zomaar ingevuld. Hoe gaat deze zoektocht in zijn werk?

Stap 1 Aanstellen vertrouwenscommissie 

Willem Pel, voorzitter van de vertrouwenscommissie en fractievoorzitter van Hart voor Blaricum, vertelt u graag meer over de stappen in deze zoektocht.

Willem Pel

De eerste stap is het aanstellen van de vertrouwenscommissie: van elke lokale politieke partij in de gemeenteraad zit er één persoon in deze commissie.

Stap 2 Opstellen profielschets

In de profielschets, of eenvoudiger gezegd de vacaturetekst, staat aan welke eisen en wensen de nieuwe burgemeester moet voldoen. En een typering van Blaricum als dorp kan niet ontbreken in de profielschets. 

De vertrouwenscommissie heeft een oproep gedaan aan inwoners om mee te denken over de inhoud van de profielschets.

We hebben zeer bruikbare reacties gehad. Mooi om te zien dat de reacties inhoudelijk aansluiten bij ons idee voor een nieuwe burgemeester.

zegt Willem Pel enthousiast. De profielschets is gemaakt door de commissie en getoetst bij het college. 

Zij hebben de puntjes op de i gezet.

Stap 3 Vaststellen profielschets 

De profielschets wordt besproken in de raadsvergadering van 6 juli. De commissaris van de Koning is aanwezig om vragen te stellen over de profielschets. Daarna wordt de profielschets vastgesteld door de raad.  

Stap 4 Sollicitatieperiode 

De profielschets wordt van 25 augustus t/m 15 september opengesteld. Willem Pel:

Heel waardevol is dat de kandidaten de raadsvergadering van 6 juli terug kunnen luisteren. Zo krijgen ze een duidelijk beeld bij de eisen en wensen voor onze nieuwe burgemeester.

Stap 5 Selectie maken 

De kandidaten melden zich bij commissaris van de Koning. Daar wordt de eerste voorselectie gemaakt.

In november mogen wij als vertrouwenscommissie weer aan de slag om gesprekken te voeren met de kandidaten.


De vertrouwenscommissie is er voor de kandidaten

De selectie van kandidaten en de gesprekken blijven vertrouwelijk, dat is erg belangrijk.

We willen absoluut niet geheimzinnig doen naar de inwoners toe, maar het gaat om de bescherming van de kandidaten. 

Stap 6 Keuze maken 

De vertrouwenscommissie kiest 2 kandidaten (dit is verplicht). De kandidaten worden nogmaals beoordeeld door de commissaris van de Koning. Willem Pel vindt het belangrijk dat er een breed draagvlak is.

De keuze voor een nieuwe burgemeester is voor 6 jaar. Daarom gaan we voor een unanieme keuze.

De vertrouwenscommissie brengt advies uit aan de gemeenteraad in een besloten raadsvergadering op 7 december. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke twee kandidaten voor benoeming in aanmerking komen. De kandidaat die bovenaan staat wordt volgens de raad de nieuwe burgemeester. 

Stap 7 Beëdiging en installatie 

De commissaris van de Koning stelt een advies op over de nieuwe burgemeester voor de minister. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken geeft goedkeuring. En dan is het is eindelijk zover. Begin februari wordt de nieuwe burgemeester beëdigd en geïnstalleerd. De burgemeester kan aan de slag in het mooie dorp Blaricum!  

Op de hoogte blijven van het stappenplan? 

Het is een heel stappenplan op weg naar een nieuwe burgemeester. Houd daarom onze gemeentewebsite, social media en de hei&wei in de gaten. De gemeente houdt u op de hoogte van de stappen.