Reconstructie Bijvanck krijgt samen met bewoners vorm

De wijk Bijvanck wordt de komende jaren opgeknapt. De voorbereidingen hiervoor zijn dit voorjaar gestart.

Via een digitale enquête konden bewoners van de Bijvanck hun wensen en voorkeuren voor de wijk doorgeven. De resultaten hiervan zijn nu bekend. In het najaar gaat de gemeente opnieuw met de bewoners in gesprek. Alle input wordt waar mogelijk verwerkt in de voorontwerpfase. 

Wethouder Liesbeth Boersen:

Op de digitale enquête is massaal gereageerd. In totaal vulden bijna 300 bewoners de enquête in. Een geweldig aantal. Dat is kenmerkend voor bewoners van de Bijvanck: ze zijn betrokken en denken graag mee. Daarom laten we de wijk ook actief en op verschillende manieren meedenken over de nieuwe invulling. Sámen geven we de wijk vorm.

Meer informatie

Een samenvatting van de enquêteresultaten, uitleg over de inhoud van de reconstructie en de aankomende vervolgstappen vindt u op de pagina Bijvanck