Samen zoeken naar een veiligere oversteek Floris V Dreef

Afgelopen december heeft de gemeente Blaricum toegezegd om samen met omwonenden van de Floris V Dreef oplossingen te zoeken om de kruisingen daar veiliger te maken. Het is nu vooral voor voetgangers en fietsers lastig oversteken op de Floris V Dreef. Begin dit jaar zijn de bewoners van De Blaricummermeent uitgenodigd om hierover mee te denken.

Inmiddels zijn zo’n 25 bewoners al 2 keer digitaal bij elkaar gekomen. In totaal gaat het om zo´n 3 tot 4 sessies. De aanwezige bewoners gaven aan ook hun afwezige buren naar mogelijke ideeën en oplossingen te vragen.

Eerste sessie

In de eerste sessie gaven bewoners op een plattegrond alle problemen en mogelijke oplossingen voor de kruisingen aan. Het ingenieursbureau dat de avonden leidt, schetste op basis hiervan een aantal oplossingen. Hierbij bleek dat sommige oplossingen, zoals een rotonde, niet in te passen zijn of juist minder veiligheid bieden dan de bestaande situatie.

Tweede sessie

2 mogelijke oplossingen zijn in de tweede sessie door de bewoners verder bekeken. Bij de ene oplossing lagen de aanpassingen vooral op de Floris V Dreef, bij de andere werden de aanpassingen meer in de zijstraten gezocht. In de volgende sessie worden deze ideeën verder uitgewerkt. Duidelijk is dat de bewoners dertig kilometer per uur voor de Floris V Dreef willen en geen extra verkeersstromen door de wijk. 

De sfeer tijdens de sessies was positief. Zoals een deelnemer na de laatste sessie aangaf:

het was weer een goede bijeenkomst en ik heb nu al zin in de volgende keer.

Vervolg

Na afloop van alle sessies gaan de uitkomsten hiervan naar de gemeenteraad, voor een definitief besluit. Hierover wordt te zijner tijd gecommuniceerd via de hei & wei en op onze website.