Sluis Blaricummermeent weer vaker open

Vanaf dinsdag 20 september gaat de sluis in de Blaricummermeent weer vaker open. De sluis werd vanaf 17 augustus minder vaak geopend om de waterkwaliteit in de Blaricummermeent te beschermen en de groei van blauwalg tegen te gaan. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht ziet dat de waterkwaliteit weer op voldoende niveau is. Hierdoor kan de sluis weer terug naar het reguliere schutregime.

Door de droogte en het tekort aan zoet water werden er nog maar op een beperkt aantal momenten per dag schepen door de Blaricummermeent sluis gelaten. Dat was nodig om te voorkomen dat er veel water van goede kwaliteit verloren zou gaan bij het openen van de sluis. Dat water was hard nodig voor alles dat in, op en rond het water leeft in de Blaricummermeent. De veranderende weersomstandigheden laten het nu toe om weer terug te keren naar het reguliere schutregime. Bij het schutten wordt een boot via een sluis naar een ander waterniveau verplaatst.