Sluiting pand Floris V Dreef

Op 11 mei 2021 is op last van de burgemeester een woning aan de Floris V Dreef gesloten. Op grond van overtreding van de Opiumwet is de woning voor 3 maanden gesloten.

Naar aanleiding van een ingesteld politieonderzoek is de woning aan de Floris V Dreef doorzocht. Daar trof de politie een handelshoeveelheid hard- en softdrugs aan. De aanwezigheid van deze drugs maakt inbreuk op de openbare orde en kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast, inbraak en de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten. Het open blijven van de woning levert dan ook een ernstig gevaar op voor de openbare orde. Ook moet voorkomen worden dat de woning in de toekomst een rol kan blijven spelen in het handelen van drugs. Daarom heeft de burgemeester besloten om de woning voor 3 maanden te sluiten.

Sluitingen vanwege aanwezigheid van hennepplantages of drugs

De burgemeester kan bij het aantreffen van een hennepplantage of een handelshoeveelheid hard- of softdrugs besluiten een woning of bedrijfsruimte te sluiten. Dit gebeurt op basis van artikel 13b van de Opiumwet. Hennepplantages of handelshoeveelheden drugs hebben een aanzuigende werking op criminele activiteiten en kunnen leiden tot onveilige situaties voor omwonenden. Doel van de sluiting is een einde te maken aan de met de Opiumwet strijdige situatie en de verstoring van de openbare orde te herstellen.

Melden

Mocht u een vermoeden hebben van criminele activiteiten bij u in de omgeving? Dan kunt u dat bij de gemeente melden via veiligheid@belcombinatie.nl of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl