Start campagne verward gedrag

Mensen kunnen om diverse redenen (tijdelijk) de grip op hun leven verliezen. Bijvoorbeeld door dementie, verslaving, schulden, verlies van woning of baan.

Dit kan zich uiten in verward gedrag. In Gooi en Vechtstreek is een campagne gestart om meer aandacht voor dit onderwerp te vragen.

In 2018 zijn in Gooi en Vechtstreek 1135 meldingen gedaan bij de politie over mensen met verward gedrag. Het werkelijke aantal ligt zeer waarschijnlijk hoger. Door om te zien naar iemand die verward gedrag vertoont, kan de juiste opvang, zorg en ondersteuning worden geboden.

Maakt u zich zorgen om iemand? Neem dan contact op met het Advies- en informatiepunt, tel. 035 - 528 12 47 of e-mail hbel@sociaalplein.info Zij adviseren en zetten eventueel hulp in. Bel direct 112 in het geval van een gevaarlijke of levensbedreigende situatie. Op www.kijkjijomofkijkjijweg.nl vindt u meer informatie en tips.