Stichtse Strand ’s nachts verboden gebied

Voor het strand in Blaricum geldt sinds 1 juni 2021 een toegangsverbod voor de nachtelijke uren. De gemeente stelt het verbod in om overlast en vernielingen tegen te gaan. Het verbod geldt dagelijks van 00.00 tot 5.00 uur. In het gebied komen regelmatig groepen mensen in de nachtelijke uren bij elkaar. Zij laten hun afval achter en verrichten vernielingen. Dit zorgt voor overlast.

Overlast beperken

Om de overlast te beperken, stelt de gemeente een nachtelijk toegangsverbod in. Tussen 00.00 en 5.00 uur is het gebied niet meer toegankelijk voor onbevoegden. Er zijn borden bij het strand geplaatst waarop het verbod staat aangegeven. Het geldt per 1 juni 2021. De politie en boa’s zijn bevoegd om op te treden tegen het overtreden van dit verbod.

Lees het volledige Aanwijzingsbesluit betredings- en verblijfverbod recreatiegebied Stichtsebrug in het gemeenteblad

Blaricum verbod strand