Update integrale aanpak Bijvanck

De Bijvanck is een wijk uit de jaren '70 en toe aan een totale opknapbeurt. De gemeente Blaricum en aannemer Roelofs zijn ondertussen al een paar maanden bezig met het uitwerken van het definitieve ontwerp. In dit artikel leest u meer over de stand van zaken.

De onderzoeken en metingen zijn bijna allemaal gereed. Reacties op het voorlopige ontwerp en zogenoemde open eindjes zijn verwerkt. Ook zijn er voor 5 specifieke locaties in de wijk extra bewonersavonden georganiseerd om uitdagingen op het gebied van verkeer en ontwerp op te lossen. 

Planning

Het definitieve ontwerp is naar verwachting medio maart 2023 gereed. Dan wordt het definitieve ontwerp eerst gepresenteerd aan de gemeenteraad. Daarna volgen er bijeenkomsten met een presentatie voor wijkbewoners. Bewoners en ondernemers van de wijk Bijvanck ontvangen hiervoor dan een uitnodiging per brief. 

Spelen en groen

Na het publiceren van het definitieve ontwerp krijgen bewoners de kans om mee te denken over de inrichting van een aantal speelplekken en keuzes in bepaalde groensoorten (beplanting). Aannemer Roelofs begint na het publiceren van het definitieve ontwerp met de voorbereidingen om te kunnen starten met de werkzaamheden. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie en/of bijbehorende documenten (terug)lezen? Ga dan naar www.blaricum.nl/bijvanck Wilt u op de hoogte van alle projectupdates? Download dan eenvoudig en snel de BouwApp op uw telefoon of tablet en zoek naar het project ´Integrale aanpak Bijvanck´.

Bijvanck bouwbord wordt onthuld