Veiligheid voorop bij route HOV-bus

Eind 2022 gaan de HOV-bussen via het vernieuwde hoogwaardige tracé tussen Huizen en Hilversum rijden. Deze bussen stoppen ook in Blaricum. Hiervoor wordt er een P+R-plaats en een bushalte aangelegd aan de Stichtseweg. Vanaf 2022 rijden de bussen volledig elektrisch. Op donderdag 27 mei 2021 namen circa 60 personen deel aan een webinar dat de gemeente Blaricum hierover organiseerde.

Wethouder Anne-Marie Kennis benadrukte tijdens dit webinar:

Voor zowel de gemeente als de provincie Noord-Holland staat veiligheid voorop. Daarom heeft de gemeente eerder dit jaar aan een onafhankelijk bureau gevraagd om een verkeersveiligheidstoets uit te voeren. Hierdoor kwamen knelpunten op de Stroomzijde en bij de Gordiaanse Knoop aan het licht, die de gemeente gaat oplossen.

Busroute

In Blaricum loopt de busroute via de Stroomzijde en de Stichtseweg. Bewoners langs de busroute hebben de afgelopen periode hun zorgen geuit, vooral over de veiligheid van (schoolgaande) kinderen, de snelheid van de bus en het aantal bussen dat over de Stroomzijde kan gaan rijden.

Maatregelen

Welke specifieke maatregelen genomen worden is nog niet duidelijk. Tijdens de bijeenkomst werden verschillende voorbeelden genoemd. Zo is gesproken over het aanpassen van de Gordiaanse Knoop en het autovrij maken van de Stroomzijde tussen de Gordiaanse Knoop en de Aristoteleslaan. Ook wordt er een oplossing gezocht voor de oversteek ter hoogte van de Gooische Dreef en het ´witte pad´.

Vervolg

Deze maatregelen worden nu met een onafhankelijke verkeerstoets op effectiviteit en gevolgen beoordeeld. Naar verwachting is deze afweging in juli gemaakt en verwerkt in een integraal plan. Dit wordt besproken met de klankbordgroep (een afvaardiging van omwonenden in de nabijheid van busroute). Vervolgens wordt dit toegelicht aan de gemeenteraad. Na goedkeuring door de raad later dit jaar, kan het plan verder worden uitgewerkt. 

Meer informatie

Via www.hovintgooi.nl kunnen omwonenden en geïnteresseerden vanaf 10 juni het webinar, inclusief de antwoorden op de gestelde vragen, nogmaals bekijken.