Verkeersontwerp en participatie Bergweg-Meentzoom afgerond

Na een laatste gespreksronde met een comité van inwoners is het verkeersontwerp voor de Bergweg-Meentzoom afgerond. Dit ontwerp omvat ook het kruispunt van de Randweg-Oost met de Burgemeester Le Coultredreef.

Eind vorig jaar werd het voorlopig verkeersontwerp al gepresenteerd aan de raad. Die onderschreef de hoofdlijnen van dit ontwerp, maar besloot dat er op onderdelen opnieuw in gesprek moest worden gegaan met inwoners. 

Gesprekken met inwonerscomité

Begin dit jaar vonden er twee bijeenkomsten plaats met het inwonerscomité: een rondgang langs het tracé en een gesprek over het verkeersontwerp. Het comité heeft daarbij (nieuwe) verzoeken, wensen en adviezen meegegeven. 

Aangepast verkeersontwerp

Het college van B&W heeft deze adviezen afgewogen en beoordeeld op nut en noodzaak voor het algemeen belang, verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Het daarop aangepaste verkeersontwerp is positief door het inwonerscomité ontvangen. De gemeente is van mening dat het participatieproces constructief is verlopen. Wethouder Maria Klingenberg-Klinkhamer:

De inzet van alle betrokkenen, zowel vanuit de gemeentelijke organisatie als inwoners, was groot. Ik ben blij dat we gezamenlijk tot dit mooie resultaat zijn gekomen.

Het aangepaste ontwerp is op deze website te vinden onder Verkeersmaatregelen Oude Dorp Noord.

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

Het verkeersontwerp is onderdeel van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Hierin zijn (verkeers)maatregelen opgenomen die de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in heel Blaricum moeten verbeteren. De start van de werkzaamheden aan de Bergweg-Meentzoom vinden niet eerder dan in 2024 plaats.