Verzoek voor acute opvang asielzoekers in RTG van 17 oktober

De gemeente Blaricum heeft van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een verzoek ontvangen om het voormalige ziekenhuis Tergooi Blaricum ter beschikking te stellen als tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers.

Verzoek COA voor opvang asielzoekers met status

Op dit moment is de volledige opvangcapaciteit van Ter Apel gevuld en ook in de rest van het land zijn de COA-locaties vol, ondanks de forse uitbreiding van het aantal locaties in het afgelopen jaar. Daarom heeft de Staatssecretaris Eric van der Burg een dringende oproep aan alle gemeenten gedaan om extra opvangplekken voor asielzoekers te creëren. COA doet haar uiterste best om asielzoekers een onderdak te bieden. Het voormalig ziekenhuisterrein is volgens het COA geschikt als een mogelijke noodopvanglocatie voor 200 asielzoekers met status (doorstroomlocatie voor mensen met een verblijfsvergunning, “gebonden” aan de regio Gooi- en Vechtstreek) en 50 alleenreizende minderjarige vreemdelingen (amv). Het COA werkt samen met de eigenaar van het voormalig ziekenhuisterrein aan een plan om deze asielopvang te organiseren, passend binnen het bestemmingsplan.

Bespreking tijdens het Rondetafelgesprek (RTG) van de gemeenteraad

Op dinsdag 17 oktober 2023 bespreekt de gemeenteraad het verzoek van het COA tijdens een Rondetafelgesprek. Inspreken is mogelijk, dan is aanmelding bij de griffier nodig voor aanstaande maandag 12.00 uur, via: griffier@blaricum.nl 

Direct omwonenden van het terrein zijn per brief geïnformeerd over het verzoek.