Vragenlijst over recreatie en toerisme

De gemeente Blaricum heeft sinds dit jaar (2020) een digitaal inwonerspanel. Via dit panel vraagt de gemeente inwoners om input over verschillende onderwerpen. Die input kan de gemeente gebruiken voor de voorbereiding, de uitvoering of de evaluatie van beleid. De eerste vragenlijst staat uit bij het inwonerspanel. Er worden vragen gesteld over recreatie en toerisme in Blaricum.

Wilt u ook de vragenlijst invullen? Dat kan via het Inwonerspanel Blaricum

Inwoners worden bevraagd naar de ervaring van toerisme in de omgeving en welke mogelijkheden inwoners zien voor recreatie en toerisme in de toekomst. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor de toekomstige beleidsvisie Recreatie en Toerisme. De vragenlijst is tot 11 oktober 2020 in te vullen.