Waardering voor mantelzorgers

Mantelzorg is dankbaar werk, maar het kan ook zwaar zijn. Ontvangt u mantelzorg? Dan kunt u iets terug doen voor uw mantelzorger(s) met het mantelzorgcompliment.

Het compliment is een geldbedrag van maximaal € 150,- en u kunt het voor maximaal drie mantelzorgers aanvragen. Als u meer dan één mantelzorger een compliment wilt geven, dan wordt het bedrag van € 150,- over uw mantelzorgers verdeeld. Als er in totaal meer aanvragen bij de gemeente binnen komen dan verwacht, dan kan het zijn dat de gemeente de hoogte van het compliment aanpast. U kunt voor 2021 een aanvraag indienen via de website: www.maatschappelijkezaken.nl. Op de website vindt u ook alle voorwaarden. U kunt tot 31 december 2021 een aanvraag indienen.