Wateroverlast in diverse delen van Blaricum

In de afgelopen periode is op een aantal plekken in onze gemeente wateroverlast ontstaan. Dit komt onder meer door de aanhoudende forse regenbuien. Daarnaast is er in de omgeving van de Floris V Dreef een lekke waterleiding gevonden. Een waterleidingsbedrijf heeft dit inmiddels gerepareerd.

Er zijn meldingen binnengekomen van wateroverlast op wegen en water in kruipruimtes, uit de Blaricummermeent en de Bijvanck.

Maatregelen

In de afgelopen dagen zijn de volgende maatregelen getroffen:

  • In de Blaricummermeent is Waternet (het waterschap) bezig het water naar het Gooimeer af te pompen. Op zich staat het waterpeil in het hele gebied, inclusief het Gooimeer, ook flink hoger dan normaal. Als het een paar dagen minder hard regent zou dit de situatie in de Blaricummermeent flink moeten verbeteren.
  • Bij de tijdelijk onderbroken sloot bij het in aanbouw zijnde HOV-busstation zijn maatregelen getroffen om de waterafvoer daar te controleren en te verbeteren. Aan de noordkant van de Bijvanck staat er ook water op de grasvelden en een fietspad in het park. Diverse afvoersystemen aan de zuidkant van de Blaricummermeent en aan de noordkant van de Bijvanck zijn gecontroleerd, en een aantal is vrij gemaakt of gerepareerd. Hierdoor wordt maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van afvoer naar de Gooiergracht en de Meentstroom.
  • Elders in de gemeente zijn op een aantal onverharde zandwegen plassen en soms forse gaten ontstaan. Er wordt geprobeerd de ergste gaten te dempen maar dat is bij aanhoudende regen iets wat maar heel even werkt. Er wordt nagedacht over wat bestendigere oplossingen op een aantal plaatsen voor de korte en voor de langere termijn, maar bij de huidige regenval blijft het op sommige plekken ernstig behelpen.  

Kapotte waterleiding

Inmiddels is de oorzaak bekend dat de hoge “grondwaterstand” wordt waargenomen nabij de omgeving Floris V Dreef en dat is te wijten aan een lekke waterleiding daar. Het waterleidingsbedrijf heeft dit inmiddels gerepareerd.

Meldingen

Woningeigenaren zijn als eerste verantwoordelijk voor het drogen van de kelders en kruipruimtes. We zijn ons er van bewust dat water(overlast) vervelend is. Mocht er toch overlast worden ervaren dan kunnen de inwoners terecht bij Meldpunt Openbare Ruimte. Op die manier krijgen wij een goed beeld van de locaties waar meer overlast is en hebben wij inzicht in waar op termijn mogelijk maatregelen nodig zijn.

De beantwoording van de meldingen loopt op dit moment iets achter. Wij vragen daarvoor excuus maar ook enig begrip. We doen ons best om bovenstaande acties uit te voeren.