Watersysteem De Blaricummermeent naar Waternet

Donderdag 10 maart tekenden Bea de Buisonjé namens Waternet en wethouder Anne-Marie Kennis namens de gemeente Blaricum het convenant waarmee het hele watersysteem, inclusief de sluis van De Blaricummermeent, 10 maart officieel is overgedragen van de gemeente Blaricum naar Waternet Amstel Gooi en Vecht.

Wethouder Kennis:

Nu De Blaricummermeent zijn voltooiing bereikt, ben ik heel blij dat ook deze stap vandaag gezet kon worden en het watersysteem, en met name de sluis, nu helemaal in de deskundige handen van Waternet ligt.

ondertekening door wethouder anne marie kennis en Bea de Buisonjé