Werkzaamheden in de Bijvanck

De Bijvanck is een wijk uit de jaren 70 en toe aan een totale opknapbeurt. In de wijk pakken we meerdere onderdelen aan, zoals het groen, de speelplekken, de fietspaden en de wegen. Bewoners uit de wijk konden hier al over meedenken. Het voorlopig ontwerp voor de wijk is nu afgerond.

Stand van zaken

Op dit moment zijn we bezig met het vormen van een bouwteam: een projectteam waarvan ook de aannemer deel uitmaakt. Zodra het bouwteam gevormd is en de aannemer bekend, betrekken we wijkbewoners opnieuw om het voorlopig ontwerp verder uit te werken. Hiervoor worden er later dit jaar bijeenkomsten georganiseerd. Bewoners van de Bijvanck worden hier voor uitgenodigd.

Meer informatie

Meer informatie over de aanpak van de Bijvanck en het voorlopig ontwerp vindt u via www.blaricum.nl/bijvanck