Werving nieuwe burgemeester

Na de brievenselectie, die samen met de commissaris van de Koning in Haarlem op 10 november jl. is gemaakt, zijn met 6 kandidaten gesprekken gevoerd.

De vertrouwenscommissie (verantwoordelijk voor de werving van de nieuwe burgemeester in Blaricum) heeft de kandidaten op hun motivatie en op allerlei facetten van het burgemeestersvak bevraagd.

Uiteindelijk worden 2 kandidaten aan de raad voorgedragen. De raad maakt haar keuze in een besloten raadsvergadering op woensdagavond 7 december aanstaande. Aansluitend wordt in een openbare raadsvergadering de voordracht van de nieuwe burgemeester bekendgemaakt. Dan weet u wie de nieuwe burgemeester van Blaricum wordt!