Organisatie

De gemeente Blaricum is een zelfstandige gemeente. Met een eigen gemeentebestuur. Alleen op het ambtelijke vlak heeft de gemeente haar krachten gebundeld met Eemnes en Laren. Het resultaat hiervan is de BEL Combinatie.

 • BEL Combinatie

  Blaricum heeft haar ambtelijke kracht gebundeld met 2 andere gemeenten: Eemnes en Laren. Samen vormen ze de BEL Combinatie. Dat levert meer efficiëntie en capaciteit op. Met behoud van de korte lijnen tussen burger en bestuur, omdat elke gemeente haar eigen lokale bestuur houdt.

 • Gemeentehuis Blaricum

  Op deze pagina staan de contactgegevens van de gemeente Blaricum en van de BEL Combinatie (gemeenschappelijke werkorganisatie).

 • Vacatures

  Wilt u werken bij de gemeente Blaricum? Voor de meeste functies komt u dan in dienst van de BEL Combinatie.

 • Privacybeleid

  Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben het Privacybeleid van gemeente Blaricum vastgesteld.

 • Verbonden partijen

  Verbonden partijen zijn organisaties waaraan de gemeente Blaricum zich bestuurlijk en financieel verbindt. Deze verbonden partijen bestaan uit deelnemingen door de gemeente in gemeenschappelijke regelingen. NV’s, BV’s, Stichtingen, Verenigingen, Corporaties en Publiek Private Samenwerking constructies.