Privacybeleid

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben het Privacybeleid van gemeente Blaricum vastgesteld.

In het Privacybeleid van gemeente Blaricum (pdf, 909 KB) wordt toegelicht op welke manier gemeente Blaricum omgaat met persoonsgegevens.

Dit beleid is opgesteld naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden in de gehele EU. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden, vrijwilligers en andere organisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang.