Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waaraan de gemeente Blaricum zich bestuurlijk en financieel verbindt. Deze verbonden partijen bestaan uit deelnemingen door de gemeente in gemeenschappelijke regelingen. NV’s, BV’s, Stichtingen, Verenigingen, Corporaties en Publiek Private Samenwerking constructies.

Organisaties

 1. BEL Combinatie
  De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL) hebben op 1 januari 2008 hun gemeentelijke organisaties samengevoegd tot 1 bedrijf, de BEL Combinatie.
  Blaricum heeft een sterk lokaal georiënteerd bestuur, gericht op behoud en versterking  van het dorpse karakter. De gezamenlijke ambtelijke organisatie biedt efficiënte en professionele diensten aan de inwoners.
   
 2. Regio Gooi- en Vechtstreek
  De Regio Gooi- en Vechtstreek is een samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. De Regio ondersteunt en levert wat gemeenten afspreken om samen op te pakken. Dat kan van alles zijn. Het meest bekend zijn de uitvoerende eenheden Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD), de Gemeentelijke Gezondheid Dienst (GGD) en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV). Ook het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is onderdeel van de Regio Gooi- en Vechtstreek. Het RBL houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet voor jongeren tot 18 jaar.
   
 3. Veiligheidsregio (inclusief gemeentelijke bevolkingszorg)     
  In de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt samengewerkt door de 7 gemeenten in de regio. Dit zijn: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Ook wordt samengewerkt met de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), de politie en het Openbaar Ministerie.
   
 4. Tomingroep
  Tomingroep helpt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het verkrijgen van passend werk. Ze bieden re-integratie, scholing, begeleiding en bemiddeling en hun professionele bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid. Ze werken samen met werkgevers, maatschappelijke organisaties en het UWV. En ook in opdracht van de gemeente Blaricum en nog 8 gemeenten in de Gooi en Vechtstreek.
                                  
 5. SoZa HBEL
  De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Blaricum doet dat in samenwerking met Laren, Eemnes en Huizen, binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL
   
 6. Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek     
  De OFGV is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van milieu die werkt voor 2 provincies en 13 gemeenten, onder andere Laren  in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek.  
  Dit geldt voor groene wetten, geluid, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk, toezicht op zwemwater, Wabo en het omgevingsrecht.

Stichtingen waarin de gemeente participeert

 • Gooisch Natuurreservaat
  Het Goois Natuurreservaat is een stichting die circa 2.800 hectare natuurgebieden in het Gooi en Vechtstreek beheert.
   
 • Talent Primair
  De uitvoering van het openbaar onderwijs is overgedragen aan Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek.
   
 • Dimpact
  Dimpact is een landelijk samenwerkingsverband van gemeenten op het gebied van ICT.
   
 • Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren
  Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband voor de Randmeren, in de vorm van een coöperatieve vereniging. De deelnemers zijn in eerste instantie de gemeenten Almere, Blaricum, Bunschoten, Dronten, Eemnes, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Huizen, Kampen, Naarden, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. De coöperatie heeft als doel het kwaliteitsniveau van het natuur- en recreatiegebied Randmeren te behouden en waar mogelijk te verhogen en de robuustheid van het gebied te versterken. Omdat een aantrekkelijk ingericht en goed onderhouden gebied een gezamenlijk belang is, pakken de randmeergemeenten via de coöperatie Gastvrije Randmeren het recreatief beheer gezamenlijk op.