Toekomst Blaricum

Op deze pagina vindt u informatie over de plannen van provincie Noord-Holland om de bestuurskracht in de regio Gooi en Vechtstreek te versterken. En informatie over de samenwerking die de gemeente is aangegaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen via een dialoog Blaricum in 2017.

  • Plannen provincie Noord-Holland

    De provincie Noord-Holland heeft plannen om de bestuurskracht in de regio Gooi en Vechtstreek te versterken.

  • Dialoog Blaricum

    De wereld staat niet stil; de taken van de gemeente veranderen. En de wensen van inwoners ook. Daarom willen we met elkaar in gesprek blijven. En goed luisteren naar de mening en ideeën uit het dorp. Daarbij denken wij ook graag mee over of en hoe we bij het uitwerken van uw initiatieven van dienst kunnen zijn. Bijvoorbeeld door een budget ter beschikking te stellen, of de juiste partijen met elkaar te verbinden. Dát is de Dialoog met – en voor – Blaricum.

  • Onderzoek identiteit dorpskernen

    Studenten van de Hogeschool van Amsterdam hebben onderzoek gedaan naar de identiteit en cultuur van de drie dorpskernen van Blaricum. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het college van B&W, als eerste stap in het verzamelen van input voor de herijking van de toekomstvisie van Blaricum.