Dialoog Blaricum

De wereld staat niet stil; de taken van de gemeente veranderen. En de wensen van inwoners ook. Daarom willen we met elkaar in gesprek blijven. En goed luisteren naar de mening en ideeën uit het dorp. Daarbij denken wij ook graag mee over of en hoe we bij het uitwerken van uw initiatieven van dienst kunnen zijn. Bijvoorbeeld door een budget ter beschikking te stellen, of de juiste partijen met elkaar te verbinden. Dát is de Dialoog met – en voor – Blaricum.

Verschillende vormen van dialoog

Een jaarlijkse Dialoogsessie op verschillende locaties, voor alle inwoners. Zonder vooraf bepaalde onderwerpen. Om in gesprek te blijven en de meningen en suggesties te horen.

Dialoog op specifieke onderwerpen, met de betrokken doelgroepen. Hoe vaak en met wie is afhankelijk van het thema. Hierbij neemt de organisatie (medewerkers van de BEL Combinatie) het initiatief, om bij de uitvoering van een project de meningen van de betrokkenen mee te nemen. Deze vorm van participatie vindt ook nu al plaats.

De Dialoog in actie zijn groepen inwoners die samen werken aan plannen en initiatieven (via Dialoogsessies tot stand gekomen). De gemeente wordt alleen betrokken op initiatief van deze groepen. Bijvoorbeeld voor advies (via coaches of het college van B&W) of inbreng bij de raad om capaciteit of budget te krijgen. 

Meer informatie

Wilt u weten wat er uit de eerdere Dialoogsessies is gekomen? Kijk dan bij Resultaten Dialoog 2017 of Begin van de Dialoog.