Dialoog levert initiatieven en tips op

Twee uur praten, brainstormen en gedachten delen. Dat deden meer dan 50 Blaricummers op de Dialoog-bijeenkomst op 8 april 2017. In de Dialoog Blaricum zijn inwoners en het gemeentebestuur samen in gesprek over de toekomst van het dorp. Uit deze ochtend kwamen veel goede ideeën en tips. En: 4 van de 7 groepen geven aan verder te willen gaan met het uitwerken van hun initiatieven. De eerste afspraken hiervoor zijn al gemaakt.

1 2
Meer dan 50 deelnemers gaven hun mening en ideeën voor de Dialoog

Zeven belangrijke onderwerpen

Uit alle delen van Blaricum kwamen inwoners samen in de Blaercom. In groepen wisselden ze met elkaar van gedachten over 7 belangrijke onderwerpen voor Blaricum. Deze komen voort uit de B100 die in september 2016 is gehouden:

  1. Identiteit Hoe kunnen we het dorpse karakter van Blaricum behouden?
  2. Omgeving Hoe zorgen we voor een groene en schone buurt?
  3. Verbinding Hoe zorgen we voor meer verbinding van het oude dorp, de Bijvanck en de Blaricummermeent?
  4. Veilig verkeer Wat kan zorgen voor veilig (gedrag in het) verkeer?
  5. Cultuur Wat kunnen we doen om Blaricum te laten bruisen?
  6. Bereikbaarheid Welke plekken kunnen we beter bereikbaar maken, en hoe?
  7. Stem van het dorp Hoe brengen we ideeën en meningen van het dorp bij de raad en het bestuur?

Veel inbreng van inwoners

Het was een ochtend van, voor en met de inwoners van Blaricum. Daarbij was het gemeentebestuur ook bijna voltallig aanwezig, burgemeester Joan de Zwart opende de ochtend. Kop koffie en een taartje erbij, en de zaterdagochtend kon beginnen. Raadsleden begeleidden de gesprekken van de deelnemers aan hun tafel. Er werd volop geschreven op grote vellen, de energie zat er goed in. Bij de gezamenlijke terugkoppeling tijdens de lunch, bleek dat er veel is bediscussieerd en goede ideeën zijn geopperd. De gemeente en het bestuur kregen tips mee, aanvullingen op het beleid, en hoorden mooie initiatieven.

‘Verbinding’ is de rode draad

De rode draad in de meeste gesprekken bleek ‘verbinding’. Tussen de dorpsdelen en tussen inwoners onderling. Verbinding door sámen dingen op te pakken. Zoals: veiliger verkeer door samenwerking tussen scholen met ouders en kinderen; een informatiepunt annex theehuis/ontmoetingsplek aan de Burgemeester Le Coultredreef tussen de Bijvanck en het Oude Dorp; betere bewegwijzering en goede fiets- en voetpaden om de verschillende dorpsdelen op elkaar aan te laten sluiten. En ook: een zichtbaar gemeentebestuur en heldere communicatie als verbindend element tussen het gemeentebestuur en het dorp.

Er zijn natuurlijk veel meer onderwerpen aan de orde geweest. Een bredere inventarisatie daarvan volgt. Op basis daarvan wordt ook besloten hoe de Dialoog tussen gemeente en inwoners, en inwoners onderling, in het vervolg wordt vormgegeven.