Resultaten Dialoog 2017

In verschillende dialoogbijeenkomsten, in 2016 en 2017, hebben we geïnventariseerd wat de wensen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn. Uit de B100 in 2016 kwamen 7 belangrijke onderwerpen voor Blaricum naar voren. In april 2017 hebben inwoners deze onderwerpen verder uitgewerkt.

Dialoog 2017

Uit de dialoogsessies blijkt dat inwoners het prettig vinden om met elkaar in gesprek te zijn. En hun mening te delen. De deelnemers kwamen uit verschillende delen van het dorp, waarbij opgemerkt dat iets meer diversiteit gewenst is om een afspiegeling van héél Blaricum te zijn (met name meer jongeren en gezinnen). De bijeenkomsten zijn als energiek en positief ervaren. Inwoners hebben vooral tips en ideeën om te behouden en versterken wat Blaricum tot Blaricum maakt. Van de 7 groepen uit de tweede Dialoogsessie willen 4 groepjes hun plannen zelf verder uitwerken.

Bekijk het verslag

In het samenvattend verslag (pdf) leest u de tips en ideeën van de 7 groepen die in april 2017 met elkaar in gesprek gingen. 4 van de 7 groepen hebben plannen om samen verder aan de slag te gaan met hun ideeën.

Wat gebeurt er met de inbreng?

Suggesties, verbeterpunten, verzoeken aan de gemeente: hier houdt de gemeente – het bestuur en de ambtenaren – rekening mee. Het daadwerkelijk uitvoeren van een voorstel kan pas als de gemeenteraad daarvoor akkoord geeft. Kleine concrete suggesties kunnen mogelijk al wel bij de uitvoering van regulier werk zoals onderhoud worden meegenomen.

Initiatieven van de groepen: deze werken groepjes deelnemers zelf uit. De gemeente kan mogelijk op verzoek bijdragen. Bijvoorbeeld door budget of capaciteit van ambtenaren vrij te maken. Een aanvraag daarvoor gaat altijd via de gemeenteraad.