Juni 2017: Toelichting op herindelingsprocedure in regio Gooi & Vechtstreek

Om de plannen van de provincie Noord-Holland vorm te geven zijn Gedeputeerde Staten op 7 februari 2017 een zogeheten Arhi-procedure (Wet Algemene Regels Herindeling) gestart. Maar wat houdt dat nou in?

Start herindelingsprocedure (Wet Arhi)

De provincie Noord-Holland staat een herindeling van de regio Gooi & Vechtstreek voor. Zij streeft ernaar dat er per 2020 tot uiterlijk 2023 nog maximaal 3 gemeenten zijn in de Gooi & Vechtstreek. Deze regio bestaat nu nog uit 7 gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Het starten van een procedure op grond van artikel 8 van de wet Arhi (Algemene regels herindeling) is de eerste stap in dit herindelingsproces.

Eemnes ligt weliswaar in de provincie Utrecht, maar is betrokken omdat de gemeente deel uitmaakt van de BEL Combinatie (de ambtelijke samenwerking tussen Blaricum, Eemnes en Laren).

Wat beoogt de provincie met Blaricum?

De toekomst van Blaricum ziet de provincie in een nieuwe gemeente gevormd door Blaricum, Huizen en Laren. Daarmee ontstaat er een gemeente met een inwoneraantal tussen de 60.000-65.000 en een oppervlakte van 51,25 km². Als er na een fusie een nieuwe gemeenteraad ontstaat, zal er 1 raadslid per 2.000 inwoners komen. Blaricumse inwoners hebben nu 1 gemeenteraadslid per 666 inwoners.

Wilt u dit proces volgen?

Houdt u dan onze digitale kanalen (website, Twitter en Facebook) in de gaten en de berichten op de gemeentepagina in de hei & wei

En verder...