Hoe ziet het proces eruit en waar staan we nu?

Tijdens de eerste fase van een herindelingsprocedure voert de provincie een zogeheten ‘open overleg’ met de colleges en raden van de gemeenten in de regio, alsmede Eemnes. Dat is de fase waar we nu in zitten. Deze fase kan maximaal 6 maanden duren en loopt tot 7 augustus 2017. Na deze fase besluit de provincie of de procedure voor enkele of alle gemeenten wordt voortgezet.

In Blaricum heeft de Gedeputeerde op 31 maart 2017 over de plannen gesproken met het college van B&W en op 9 mei met de gemeenteraad. Het gesprek met de gemeenteraad was openbaar en van beide gesprekken zijn verslagen gemaakt.

Tijdens deze periode van open overleg kunnen ook de wensen en ideeën over de meest gewenste herindeling van de gemeenten in de regio aan bod komen. Wanneer die leiden tot gemeenschappelijke opvattingen over de toekomstige indeling, dan is de provincie bereid daarin mee te gaan. Maar wel binnen de randvoorwaarde dat het maximum aantal gemeenten 3 is en er geen zogeheten restproblematiek overblijft. Dit betekent dat er geen gemeenten geïsoleerd/alleen over mogen blijven.

augustus-november 2017 
Uiterlijk 3 maanden na afloop van het overleg stelt de provincie een herindelingsontwerp vast en sturen dit naar de gemeenteraden en de minister van Binnenlandse Zaken.

november 2017-februari 2018 
Dit ontwerp wordt dan binnen 2 weken voor een periode van 8 weken ter inzage gelegd. Inwoners kunnen in die periode reageren op het ontwerp. Gemeenteraden uiteraard ook, maar die krijgen daarvoor 3 maanden de tijd. De terinzagelegging maken we bekend via hei & wei, website en social media.

februari – juni 2018 
Na de periode waarin ieder zijn/haar zienswijze heeft kunnen indienen moeten Gedeputeerde Staten binnen 4 maanden een advies zenden aan de minister van Binnenlandse Zaken over de wijziging van de gemeentelijke indeling.

Juni – oktober 2018 
De minister neemt vervolgens binnen 4 maanden daarna een besluit, waarna ook de Tweede Kamer en de Eerste Kamer nog over het voorstel moeten beslissen.

 

Een eventuele herindeling zal op zijn vroegst plaatsvinden per 1 januari 2020.