Voor- en nadelen op de kracht van het bestuur

Voordeel Nadeel
  • De nieuwe gemeente is vaak  bestuurs- krachtiger dan  haar  voorgangers  als  het  gaat  om  de  rollen die het bestuur vervult op  regie en beleid en als werkgever. Meer dan haar voorgangers is de nieuwe gemeente in staat om strategische  visies  te  formuleren,  beleid  te  maken  en  regie  te  voeren.
  • Het bestuur  en  de ambtelijke  organisatie  professionaliseren  en verbeteren,  maar de  inwoners  nemen het  niet  waar omdat hun  interesse  voor en  betrokkenheid  bij de lokale politiek afneemt.
  • Het getal van de omvang van de achterban (aantal inwoners) speelt een rol om meer positie te hebben op regionaal niveau. Grotere gemeenten hebben een betere strategische positie in de regio. Een grotere gemeente wordt vaker uitgenodigd om mee te praten/invloed te hebben.
  • De schaalgrootte vraagt om het denken en opereren op een ander abstractieniveau en dat moet groeien en heeft tijd nodig.
  • Regionale visies/samenwerkingen ontstaan sneller met minder gemeenten. 
  • Een herindeling leidt niet altijd tot mindere samenwerkingsverbanden. Wel tot andere.