Voor- en nadelen op de kwaliteit van de dienstverlening

Voordeel Nadeel
  • Er zijn geen grote veranderingen in het voorzieningenniveau na een herindeling. Uitkomsten zijn verschillend, deze zijn afhankelijk van de vooraf gestelde ambities en doelen. Wel is door schaalvergroting de nieuwe gemeente beter in staat om het onderhoudsniveau van de voorzieningen op peil te houden.
  • Goede kwalitatieve onafhankelijke oordelen (zoals klanttevredenheidsmetingen voor en na herindeling) ontbreken vaak waardoor niet duidelijk is of de kwaliteit van dienstverlening is toegenomen of afgenomen.
  • Er ontstaat versterking in het beleidsproces en een betere dienstverlening als voorgangers daarin te kort schoten.
     
  • Na de aanloopfase waarin de organisatie staat en de systemen steeds meer en beter op elkaar aansluiten, zit er een stijgende lijn in de kwaliteit van dienstverlening.
  • In de aanloopfase is veelal sprake van een tijdelijke vermindering van de geleverde kwaliteit van dienstverlening. De klanttevredenheid over de hele linie van dienstverlening neemt af in de aanloopfase.
  • Na de fusie wordt de dienstverlening beter gewaardeerd.
  • Heringedeelde gemeenten slagen er meer in om extra gelden binnen te halen die ten goede komen van maatschappelijke voorzieningen.
  • Er is een afname van maatschappelijke betrokkenheid bij grotere gemeenten een dilemma rondom de decentralisaties zorg, jeugd en werk.