Voor- en nadelen op de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie

Voordeel Nadeel
 • Het  is  een  bekend verschijnsel  dat  na  een  herindeling  de  gemeente  beter  opgeleid  personeel  heeft  en  de  ambtelijke organisatie  minder kwetsbaar  en  professioneler  wordt.
 • De kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie wordt beter ondervangen ten opzichte van de oude situatie. Dit komt tot uiting in een grotere omvang van de organisatie, waardoor minder taken door éénpitters worden uitgevoerd en er daardoor betere onderlinge vervangbaarheid van medewerkers mogelijk is. Dit draagt tevens bij aan de reductie van de benodigde externe inhuur.
 • De kwaliteit van de strategische beleidsadvisering neemt toe. Het aantal specialistische functies als het aantal specialistische afdelingen neemt toe. Er is meer focus voor onderdelen van taken en daarmee een hogere kwaliteit en/of diepgang. Ook is er vaak een betere ICT
   
 • De kwaliteitsimpuls komt tot stand door het bijeenbrengen van capaciteit en kwaliteit, het stimuleren van kennisdeling tussen collega’s, het aantrekken van talent (op niveau van management, sleutelposities en medewerkers van buiten, het inbedden van nieuwe rollen/functies in de organisatie, meer expliciete aandacht voor elementen als strategie, programma’s, projecten, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en innovatie.
 • Het duurt minimaal vier jaar om een stabiele organisatie te krijgen. Harmonisatie van werkprocessen en beleid duurt jaren.
 • Nieuwe gemeenten ontbreekt het aan zicht op de realisatie van taakstellingen en de ontwikkeling in inkomsten- en uitgavenstromen, als de financiële administratie. De tussentijdse informatievoorziening is vaak niet adequaat ingericht.
 • Er kan sprake zijn van een tijdelijke vermindering van de kwaliteit in de aanloopfase van de fusie.
   
 • Het risico bestaat dat bij een herindeling waardevolle kennis uit de voormalige gemeenten verloren gaat, bijvoorbeeld doordat niet alle medewerkers meegaan, of doordat extern ingehuurde medewerkers worden vervangen.