Wat is er aan dit herindelingsvoorstel vooraf gegaan?

In de Regio Gooi & Vechtstreek wordt al jaren gesproken over bestuurskrachtversterking en de bestuurlijke indeling van de regio.

Rapport Winsemius

De heer Winsemius heeft in april 2013 in opdracht van de Regio een adviesrapport over de samenwerking in de regio uitgebracht.
Gedeputeerde Staten hebben in diezelfde periode van de minister van Binnenlandse zaken (BZK) de opdracht gekregen om te adviseren over de bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp op de korte termijn, ingebed in een lange termijn visie voor de hele regio. De provincie is vervolgens een traject gestart om in samenspraak met de regio tot het gevraagde advies te komen. Zij hebben op 5 november 2013 het definitieve advies aan de minister van BZK, inclusief een reactie op de zienswijzen van gemeenten op het conceptadvies, vastgesteld.

Gooise Meren

Op verzoek van de betreffende gemeenten zijn GS op dat moment een herindelingsprocedure gestart om een fusie van Bussum, Muiden en Naarden te realiseren. In dezelfde procedure is ook de grenscorrectie tussen Muiden en Weesp meegenomen. Door de Bloemendalerpolder in zijn geheel bij Weesp onder te brengen wordt de nieuw te bouwen woonwijk een ongedeelde wijk. De nieuwe gemeente Gooise Meren, ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden en Naarden, is op 1 januari 2016 gestart. Op dezelfde datum is de grenscorrectie in de Bloemendalerpolder in werking getreden.

Verkenning 2014

In april 2014 heeft de provincie de Verkenners Jansen en Te Grotenhuis opdracht gegeven een advies uit te brengen over de bestuurlijke toekomst van de regio. Dit advies “Gooi en Vechtstreek: Regio met een plus!?“ bevatte:

  1. de richting voor bestuurlijke bundeling van gemeenten in 3 blokken (fusie Gooise Meren, Weesp met Wijdemeren en mogelijk Hilversum en Huizen met de BEL Combinatie: Blaricum, Eemnes en Laren);
  2. het advies om als regio een inhoudelijke visie te bepalen en
  3. het advies om de tussenresultaten van hun adviezen eind 2015 begin 2016 via een bestuurskrachtmeting te beoordelen.

GS hebben de adviezen van de Verkenners grotendeels overgenomen. In januari 2015 hebben GS hun advies over de bestuurlijke toekomst van de Gooi & Vechtstreek op middellange termijn – als aanvulling op het GS advies van 5 november 2013 – aan de minister van BZK gezonden.