Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023

Op 22 november 2023 waren de Tweede Kamerverkiezingen. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina.

Processen-verbaal

 
Melding aan centraal stembureau Tweede Kamerverkiezingen 2023

Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau of gemeentelijk stembureau bij het (op)tellen van de stemmen, dan kunt u dit melden bij de Kiesraad, het centraal stembureau. Het gaat om meldingen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en de gemeentelijke stembureaus of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau. Hier kunt u een melding doen. Daar staan ook de eisen om de melding in behandeling te nemen. 

Meldingen kunnen vanaf donderdag 23 november 09.00 uur tot woensdag 29 november 2023 10.00 uur worden ingediend bij het centraal stembureau, de Kiesraad. Meldingen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen.